Partnerství

– jednodenní prožitkový seminář pro páry love-888343_1280

Často v partnerském vztahu namísto spolupráce žijeme soutěž – hru na to, kdo je lepší. Nebo zavděčování – hra na to, zalíbit se, udělat druhému radost, učinit ho šťastným atd. Ty to hry však se skutečnou láskou nemají nic společného. Jsou to hry našeho vlastního ega a sobectví. V rámci tohoto jednodenního semináře nabízím možnost si tyto hry rozkrýt, uvědomit, přiznat a opustit, aby mohlo dojít k ozdravení a uzdravení partnerského vztahu.

Věnovat se budeme následujícímu:

  • soutěž x spolupráce
  • žena x muž
  • komunikace x naslouchání
  • fyzický projev, doteky

Podíváme se také na to, jaký „obraz“ rodiče – matky a otce si do partnerství přinášíte. Uvědomění a pochopení toho, co v partnerském vztahu žiji a tvořím vede k následujícímu:

  • většímu pochopení a soucítění mezi partnery
  • ke skutečné pravdivé a otevřené komunikaci ve vztahu
  • k naslouchání a prohloubení a znovu nalezení lásky v partnerském soužití
  • k poznání toho, co do partnerství dávám či nedávám
  • k uvědomění si toho, co mi v partnerském vztahu chybí

zpětné vazby

 

facebook  Sdílej s přáteli...