Vzdělávací programy pro školy – akce pro rodiče

Začátek akce:30.10.2023 16:00
Konec akce:30.10.2023 18:00
Kde:Základní škola Nový svět, Šrámkova 1457/4, Opava, Opava,
Cena:
Poznámka k ceně:Akce organizují základní školy, kde zrovna programy probíhají.

Ve spolupráci se základními školami v Opavě probíhají sebevzdělávací a sebepoznávací programy pro rodiče.

V případě zájmu o zrealizováni akce ve vaší škole, mne kontaktujte na tel.: 725 027 956.

Aktuálně programy pro rodiče probíhají ve spolupráci se ZŠ Nový svět.

Přehled témat programů pro rodiče:

1) PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ
Dát dítěti důvěru a nechat ho jít životem, je mnohdy pro rodiče (obzvlášť maminky) nesmírně obtížné. A někteří rodiče nepropustí své dítě nikdy, stále mu do života zasahují, ovlivňují ho, nebo mu život řídí. Takové to dítě, pod neustálým dohledem rodičů, nemá šanci nikdy dospět, nenaučí se věřit ve své schopnosti, nezíská sebedůvěru.
Na setkání si budeme společně povídat o tom, jak a kdy začít své dítě propouštět – jak jej podpořit, aby získávalo větší sebedůvěru. A co můžeme my rodiče udělat pro sebe, abychom se přestali o své dítě bát, neboť strach je to co nás svazuje a my pak svým strachem svazujeme své dítě. Často si tento vlastní strach ani neuvědomujeme a mnohdy tím vytváříme nezdravou závislost, která pak dítěti zbytečně škodí. Pokud si tento strach přiznáme, jsme schopni s ním pracovat a proměnit jej, pak může být náš vztah s vlastními dětmi daleko více svobodnější. Akce je vhodná a přínosná hlavně pro maminky.
2) JAK S DĚTMI HOVOŘIT O SMRTI
Na setkání si budeme společně povídat o tom, jak o smrti mluvit, jak ji dětem přiblížit tak, aby se nemusely bát. Povídat si budeme o loučení, o tom, jak je zásadní a důležité se rozloučit a co se děje, když tu možnost
nemáme. Věnovat se budeme tomu, jak se naučit životní situace ukončovat a uzavírat, abychom jimi nezůstali zatížení. Jak se vyrovnat se ztrátou osoby blízké či  ztrátou zvířecího kamaráda. Čím více se my rodiče naučíme o tomto nelehkém tématu hovořit se svými dětmi, tím bude pro ně vyrovnání se se smrtí snazší.

3) RITUÁLY S DĚTMI                                                                                                                                                       Akce je určena rodičům, kteří chtějí více pochopit vnímání času u dětí a porozumět tomu, jak velký význam určité nejen rodinné “rituály” pro dítě mají. Povídat si budeme o tom, proč je důležité se naučit určité životní etapy uzavřít a jak to udělat, aby toto ukončení proběhlo v úctě a důstojnosti k prožitému času či období, kterým jsme právě prošli. Jak je cenné věnovat čas a pozornost oslavám a dát hodnotu okamžiku, kdy vstupujeme do nové životní etapy. Společným sdílením si můžeme předat své osobní zkušenosti s rituály a pochopit hlubší podstatu toho, k čemu nám v životě rituály slouží a mohou být nápomocné.

4) EMOCE DĚTÍ A RODIČŮ                                                                                                                                    Prožívání emocí dětí je jedno z velkých témat, které my rodiče řešíme a často nevíme, jak reagovat na návaly vzteku či agrese. Společným povídáním a zviditelněním toho, co nám děti “zrcadlí”, více pochopíme, kdy je emoce naše a kdy potřebuje naše dítě se svým pocitovým prožíváním pomoci. Zaměříme se také na to, zda můžeme dítě naučit samostatně se svými pocity pracovat. Co může pomoc, když cítím strach, vztek, smutek a jak se pocity promítají v rovině našeho fyzického těla.

5) SOUROZENCI A JÁ
Sourozenecký vztah je pro každé dítě stejně významný jako vztah rodič-dítě. Společně si budeme povídat o tom, co prožívá dítě, které vyrůstá bez sourozenců jako jedináček. Jaké to je vyrůstat jako dítě prvorozené, druhorozené či třetí dítě v rodině. Jaké nároky vědomé i nevědomé klademe my rodiče na každé z dětí či jaká očekávání od nich máme. Budeme se společně věnovat tomu, co my rodiče můžeme ve vztahu ke svým dětem proměnit a jaká úskalí děti v rámci sourozeneckých vztahů zažívají.

Přihlásit se na akci

facebook  Sdílej s přáteli...