Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi obchodní firmou
Marcela Pospíšilová, se sídlem Jiráskova 2210/7, Opava-Předměstí, 746 01, identifikační číslo: 74292820,
plátce dph: NE, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku pod Č.j.: MMOP 48236/2016 a SP. zn.: 9799/2016/ZIVN, Evidující úřad: Magistrát města Opava, dále jen (“poskytovatel”) a objednatelem  při objednávání a poskytování sebepoznávacích a sebevzdělávacích služeb.

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku služeb prostřednictvím webových stránek www.marcipospisilova.cz nebo jiným způsobem.

Služby

Poskytovatel poskytuje následující služby

 • kurzy a školení
 • semináře a workshopy
 • přednášky
 • meditace
 • individuální sezení (konzultace nebo regrese)

Informace o pořádaných akcích jsou zveřejňovány na webu www.marcipospisilova.cz. U každé naplánované akce je formulář prostřednictvím, kterého se přihlašuje na akci. Správně vyplněný a odeslaný formulář automaticky odesílá objednateli email s instrukcemi k platbě.

Objednatel je na akci závazně přihlášen až v okamžiku připsání platby na účet poskytovatele. U některých akcí je možné platbu provést v hotovosti na místě bezprostředně před zahájením akce. Uhrazení ceny je podmínkou pro účast objednatele na akci.

Termín uzávěrky přihlášek je uveden u každé akce. V případě naplnění kapacity může poskytovatel zrušit příjem nových objednávek a to i před dovršením data uzávěrky přihlášek. V případě nenaplněné kapacity může poskytovatel termín uzávěrky přihlášek posunout a nebo přijímat objednávky i po termínu. Podle data připsání platby je objednatel zařazen na seznam přihlášených.

Při naplnění kapacity pořádané akce je později přihlášeným nabídnut náhradní termín akce nebo mohou být zařazeni na list náhradníků pro případ, že by se některý z dříve přihlášených objednatelů akce neúčastnil.

V případě nekonání akce například z důvodů nenaplněné kapacity nebo z jiných důvodů, odešle Poskytovatel Objednateli zpět přijatou peněžní částku a to nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení akce.

Platby

Objednatel hradí cenu akce (kurzy a školení | semináře a workshopy | přednášky | meditace ) Poskytovateli převodem na bankovní účet číslo 210 039 5053/2010 (Fio banka). Podklady k provedení platby objednatel obdrží emailem po odeslání přihlášky na akci. Po připsání částky na účet Poskytovatele, obdrží Objednatel emailem fakturu.

Individuální sezení (konzultace nebo regrese) se hradí v hotovosti na místě.

Storno poplatky

Storno poplatky se liší dle typu akce:

a) Jednodenní neprožitkové akce (  přednášky )

Žádné stornopoplatky se neuplatňují.

b) Jednodenní prožitkové akce (  semináře a workshopy | meditace )

Pokud Objednatel zruší účast na akci, nejpozději však 5 dnů před jejím začátkem, nebude mu účtován žádný storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast na akci méně jak 5 dnů před začátkem akce nebo pokud Objednatel svou účast na akci nezruší a v den konání akce z jakéhokoliv důvodu nedorazí, přijatá platba nebude vrácena. Poskytovatel je povinen vrátit přijatou peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data doručení e-mailu nebo doporučeného dopisu obsahující žádost o stornování přihlášky na akci.  

Stornopoplatky se nebudou uplatňovat, v případě že Objednatel za sebe sežene náhradníka. V takovém případě obdrží Objednatel zpět celou zaplacenou částku.

c) Kurzy a školení

Pokud Objednatel zruší svoji účast na kurzu (Vědomé tvoření života | Workshop v přírodě | Emoce jako dar) nejpozději však 5 dnů před jejím začátkem, nebude mu účtován žádný storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast na kurzu méně jak 5 dnů před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20% z ceny kurzu.  V případě, že Objednatel stornuje účast do 5 dnů po zahájení kurzu a odstoupí od smlouvy, bude mu účtován storno poplatek ve výši 30% z ceny kurzu. Odstoupení od smlouvy doručí Objednatel Poskytovateli písemně (e-mailem nebo doporučeným dopisem), a to nejpozději 5. den od začátku kurzu. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, adresu, datum a vlastnoruční podpis. Na pozdější storno nebude brán zřetel.  Poskytovatel vrátí přijatou peněžní částku sníženou o storno poplatek na bankovní účet, ze kterého bylo kurzovné zaplaceno, a to do 14 dní od data doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Stornopoplatky se nebudou uplatňovat, v případě že Objednatel za sebe sežene náhradníka. V takovém případě obdrží Objednatel zpět celou zaplacenou částku.

d) Vícedenní pobytové akce (semináře a workshopy  | meditace)

Pokud Objednatel zruší účast na akci, nejpozději však 14 dní před jejím začátkem, nebude mu účtován žádný storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast méně jak 14 dní před začátkem akce, nebo pokud Objednatel svou účast na akci nezruší a v den konání akce z jakéhokoliv důvodu nedorazí, bude mu účtován storno poplatek ve výši 60% z celkové ceny akce. Poskytovatel je povinen vrátit přijatou peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data doručení e-mailu nebo doporučeného dopisu obsahující žádost o stornování přihlášky na akci.

Stornopoplatky se nebudou uplatňovat, v případě že Objednatel za sebe sežene náhradníka. V takovém případě obdrží Objednatel zpět celou zaplacenou částku.

Garance ceny

Pokud objednatel absolvuje akci označenou heslem “Garance ceny”, má nárok na vrácení celé zaplacené částky v případě, že bude mít pocit, že mu akce nic nepřinesla a ničím jej neobohatila.

Žádost o navrácení peněz lze poslat písemně (e-mailem nebo doporučeným dopisem), a to nejpozději do 60 dnů od absolvování akce. Žádost musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, adresu, datum a vlastnoruční podpis.

Poskytovatel vrátí přijatou peněžní částku na bankovní účet, ze kterého byla akce zaplacena, a to do 14 dní od data doručení žádosti.

Bonusy a slevy

Poskytovatel dle svého uvážení poskytuje různé druhy slev, bonusů a zvýhodněných akcí. Objednatel nemá žádný právní nárok na jakékoliv zvýhodnění (slevy, dárky, bonusy). Objednatel získá určité výhody pouze v případě, že v daném čase splní platné podmínky (zveřejněné na webu www.marcipospisilova.cz) k jejich získání.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 21.6.2016. Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Objednatele, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje, že zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

obchodní podmínky ke stažení

regrese a konzultace

pondělí - pátek
pro zarezervování termínu

Volej 725 027 956

Těším se na setkání.

Nejbližší akce

  Chceš dostávat na mail informace o novinkách a plánovaných akcích?

  Email

  (maily chodí cca 1 × měsíčně.)

  Nemám ráda SPAM. Odběr můžeš kdykoliv zrušit.

  Přemýšlíte čím obdarovat své blízké a nebo sami sebe? Mám pro Vás 3 tipy.

  CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA)
  facebook  Sdílej s přáteli...