Firemní školení zaměřená na osobní rozvoj

kurz

Vědomé tvoření života I.

 • vzdělávací sebepoznávací kurz, určený jak pro zaměstnance tak i zaměstnavatele
 • kurz se věnuje osobnímu rozvoji jedince se zaměřením na měkké dovednosti: schopnosti sebepoznání, seberealizace, sebedůvěry, seberozvoje, sebemotivace, empatie, sebeovládání, duševní hygienu, komunikaci a kreativitu.
 • teoretická výuka je vhodně kombinována s praktickou i prožitkovou částí
 • přizpůsobeno pro firmy a podniky (liší se od kurzu pro veřejnost)

Záměrem kurzu je:

 • vést účastníky k většímu pochopení jak sebe sama, tak svých kolegů a pracovních vztahů, které v pracovním prostředí společně (spolu)vytvářejí
 • ukázat jak se dá na určité i náročné pracovní problémy či vztahy na pracovišti podívat z jiného úhlu pohledu a jak se dá i zdánlivě nezměnitelná situace proměnit
 • vést účastníky k poznání své skutečné hodnoty a kvality a naučit je být sebou samými a v důvěře
 • posílit zdravou sebedůvěru a sebevědomí každého jedince
 • hlubší sebepoznání a sebereflexe
 • umožnit účastníkům hlouběji porozumět konfliktním a krizovým situacím
 • zvládnutí duševní hygieny, trénink na uvolnění od stresu

Jednotlivá školení je možno realizovat v rozsahu následujících bloků:

Blok A – představuje tři jednodenní školení v rozsahu těchto témat:

I. MYSL A MYŠLENKY

 • vysvětlení pojmů, principy a fungování mysli, myšlenek, vliv myšlenek na okolí a zdraví, řídící myšlenka, záměr, programy mysli, práce s myslí

II. VIZUALIZACE, TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOST, INTUICE

 • vysvětlení pojmů, práce s vizualizací, mentální obraz, využití tvůrčí představivosti, práce s intuicí, intuitivní trénink

III. ENERGIE A ENERGETICKÁ CENTRA

 • vysvětlení pojmů, fungování a principy, energetická centra, dávání, přijímání, energie místa, vnímání energie, práce s energií

Po třídenním školení bloku A je možná návaznost na další nadstavbová školení v tomto rozsahu:
IV. MEDITACE A MEDITAČNÍ TECHNIKY
V. SÍLA ROZHODNUTÍ, POSTOJ, POLARITA
VI. EMOCE A JEJICH PROJEVOVÁNÍ, OSVOBOZENÍ SE OD „NEGATIVNÍCH“ EMOCÍ
VII. TECHNIKY K ODPUŠTĚNÍ, SEBEPŘIJETÍ A NALEZENÍ DŮVĚRY

Blok B – představuje tři jednodenní školení v následujícím rozsahu:

standardně téma I. a II. (viz. blok A), téma III. z bloku A je nahrazeno za téma Meditace a meditační techniky

III. MEDITACE A MEDITAČNÍ TECHNIKY

 • vysvětlení pojmů, trénink ztišení a zklidnění mysli, práce s koncentrací na sebe sama, soustředění, posilování koncentrace, uvnitřnění, uvolnění od stresu

Po třídenním školení bloku B je možná návaznost na další nadstavbová školení v tomto rozsahu:
IV. ENERGIE A ENERGETICKÁ CENTRA
V. SÍLA ROZHODNUTÍ, POSTOJ, POLARITA
VI. EMOCE A JEJICH PROJEVOVÁNÍ, OSVOBOZENÍ SE OD „NEGATIVNÍCH“ EMOCÍ
VII. TECHNIKY K ODPUŠTĚNÍ, SEBEPŘIJETÍ A NALEZENÍ DŮVĚRY

Nadstavbová témata nelze absolvovat samostatně a je nutné mít předchozí znalost (absolvování bloku A nebo bloku B).

Blok C – představuje komplexní školení v rámci všech témat:

I. MYSL A MYŠLENKY
II. MEDITACE A MEDITAČNÍ TECHNIKY
III. ENERGIE A ENERGETICKÁ CENTRA (ČAKRY)
IV. VIZUALIZACE, TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOST, INTUICE
V. SÍLA ROZHODNUTÍ, POSTOJ, POLARITA
VI. EMOCE A JEJICH PROJEVOVÁNÍ, OSVOBOZENÍ SE OD „NEGATIVNÍCH“ EMOCÍ
VII. TECHNIKY K ODPUŠTĚNÍ, SEBEPŘIJETÍ A NALEZENÍ DŮVĚRY

Kurz je tvořen jako komplex na sebe navazujících témat a je strukturován tak, aby vždy v rámci jednoho bloku byly mezi jednotlivými tématy časové odstupy tzn. je dbáno na to, aby účastníci kurzu měli čas dané téma vstřebat a aplikovat v praxi běžného života, teprve poté navazuje další den školení. Účastníci mají vždy prostor pro společné zpětné vyhodnocení, kde se mohou podělit o to, jak se jim podařilo již probrané téma a získané znalosti prakticky uplatnit v životě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sebepoznávací kurz pro skupiny, minimální počet účastníků je stanoven na 4 osoby, maximální počet účastníků je 10 osob. Případné výjimky je nutno domluvit individuálně.

Účastníci školení obdrží:

 • studijní materiály – podklady k jednotlivým tématům zpracovány v elektronické podobě včetně obrázkové či tabulkové přílohy a odkazů na doporučenou literaturu
 • osvědčení z kurzu

Naplánované:

Archiv:

obsah se připravuje...

regrese a konzultace

pondělí - pátek
pro zarezervování termínu

Volej 725 027 956

Těším se na setkání.

Nejbližší akce

  Chceš dostávat na mail informace o novinkách a plánovaných akcích?

  Email

  (maily chodí cca 1 × měsíčně.)

  Nemám ráda SPAM. Odběr můžeš kdykoliv zrušit.

  Přemýšlíte čím obdarovat své blízké a nebo sami sebe? Mám pro Vás 3 tipy.

  CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA)
  facebook  Sdílej s přáteli...