Firemní školení zaměřená na osobní rozvoj

kurz

Vědomé tvoření života I.

 • vzdělávací sebepoznávací kurz, určený jak pro zaměstnance tak i zaměstnavatele
 • kurz se věnuje osobnímu rozvoji jedince se zaměřením na měkké dovednosti: schopnosti sebepoznání, seberealizace, sebedůvěry, seberozvoje, sebemotivace, empatie, sebeovládání, duševní hygienu, komunikaci a kreativitu.
 • teoretická výuka je vhodně kombinována s praktickou i prožitkovou částí
 • přizpůsobeno pro firmy a podniky (liší se od kurzu pro veřejnost)

Záměrem kurzu je:

 • vést účastníky k většímu pochopení jak sebe sama, tak svých kolegů a pracovních vztahů, které v pracovním prostředí společně (spolu)vytvářejí
 • ukázat jak se dá na určité i náročné pracovní problémy či vztahy na pracovišti podívat z jiného úhlu pohledu a jak se dá i zdánlivě nezměnitelná situace proměnit
 • vést účastníky k poznání své skutečné hodnoty a kvality a naučit je být sebou samými a v důvěře
 • posílit zdravou sebedůvěru a sebevědomí každého jedince
 • hlubší sebepoznání a sebereflexe
 • umožnit účastníkům hlouběji porozumět konfliktním a krizovým situacím
 • zvládnutí duševní hygieny, trénink na uvolnění od stresu

Jednotlivá školení je možno realizovat v rozsahu následujících bloků:

Blok A – představuje tři jednodenní školení v rozsahu těchto témat:

I. MYSL A MYŠLENKY

 • vysvětlení pojmů, principy a fungování mysli, myšlenek, vliv myšlenek na okolí a zdraví, řídící myšlenka, záměr, programy mysli, práce s myslí

II. VIZUALIZACE, TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOST, INTUICE

 • vysvětlení pojmů, práce s vizualizací, mentální obraz, využití tvůrčí představivosti, práce s intuicí, intuitivní trénink

III. ENERGIE A ENERGETICKÁ CENTRA

 • vysvětlení pojmů, fungování a principy, energetická centra, dávání, přijímání, energie místa, vnímání energie, práce s energií

Po třídenním školení bloku A je možná návaznost na další nadstavbová školení v tomto rozsahu:
IV. MEDITACE A MEDITAČNÍ TECHNIKY
V. SÍLA ROZHODNUTÍ, POSTOJ, POLARITA
VI. EMOCE A JEJICH PROJEVOVÁNÍ, OSVOBOZENÍ SE OD „NEGATIVNÍCH“ EMOCÍ
VII. TECHNIKY K ODPUŠTĚNÍ, SEBEPŘIJETÍ A NALEZENÍ DŮVĚRY

Blok B – představuje tři jednodenní školení v následujícím rozsahu:

standardně téma I. a II. (viz. blok A), téma III. z bloku A je nahrazeno za téma Meditace a meditační techniky

III. MEDITACE A MEDITAČNÍ TECHNIKY

 • vysvětlení pojmů, trénink ztišení a zklidnění mysli, práce s koncentrací na sebe sama, soustředění, posilování koncentrace, uvnitřnění, uvolnění od stresu

Po třídenním školení bloku B je možná návaznost na další nadstavbová školení v tomto rozsahu:
IV. ENERGIE A ENERGETICKÁ CENTRA
V. SÍLA ROZHODNUTÍ, POSTOJ, POLARITA
VI. EMOCE A JEJICH PROJEVOVÁNÍ, OSVOBOZENÍ SE OD „NEGATIVNÍCH“ EMOCÍ
VII. TECHNIKY K ODPUŠTĚNÍ, SEBEPŘIJETÍ A NALEZENÍ DŮVĚRY

Nadstavbová témata nelze absolvovat samostatně a je nutné mít předchozí znalost (absolvování bloku A nebo bloku B).

Blok C – představuje komplexní školení v rámci všech témat:

I. MYSL A MYŠLENKY
II. MEDITACE A MEDITAČNÍ TECHNIKY
III. ENERGIE A ENERGETICKÁ CENTRA (ČAKRY)
IV. VIZUALIZACE, TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOST, INTUICE
V. SÍLA ROZHODNUTÍ, POSTOJ, POLARITA
VI. EMOCE A JEJICH PROJEVOVÁNÍ, OSVOBOZENÍ SE OD „NEGATIVNÍCH“ EMOCÍ
VII. TECHNIKY K ODPUŠTĚNÍ, SEBEPŘIJETÍ A NALEZENÍ DŮVĚRY

Kurz je tvořen jako komplex na sebe navazujících témat a je strukturován tak, aby vždy v rámci jednoho bloku byly mezi jednotlivými tématy časové odstupy tzn. je dbáno na to, aby účastníci kurzu měli čas dané téma vstřebat a aplikovat v praxi běžného života, teprve poté navazuje další den školení. Účastníci mají vždy prostor pro společné zpětné vyhodnocení, kde se mohou podělit o to, jak se jim podařilo již probrané téma a získané znalosti prakticky uplatnit v životě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sebepoznávací kurz pro skupiny, minimální počet účastníků je stanoven na 4 osoby, maximální počet účastníků je 10 osob. Případné výjimky je nutno domluvit individuálně.

Účastníci školení obdrží:

 • studijní materiály – podklady k jednotlivým tématům zpracovány v elektronické podobě včetně obrázkové či tabulkové přílohy a odkazů na doporučenou literaturu
 • osvědčení z kurzu

Naplánované:

Archiv:

obsah se připravuje...

regrese a konzultace

pondělí - pátek
pro zarezervování termínu

Volej 725 027 956


Od 18.05.2020 si již můžete rezervovat termín na osobní sezení (konzultace či regrese).
Děkuji, že respektujete veškerá hygienická opatření nařízená vládou.
Těším se na setkání.

Nejbližší akce v Opavě

Přemýšlíte čím obdarovat své blízké a nebo sami sebe? Mám pro Vás 3 tipy.

Mohlo by Vás zajímat

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA)
facebook  Sdílej s přáteli...