Horoskop na období 3. 6. – 9. 6. 2019

Vyšší vedení

Novoluní nastává v Blížencích 3. 6. ve 12:01 hodin na sabiánském symbolu:

Slavný pianista dává koncert. Klíčová myšlenka: Dosažení individuálního naplnění prováděním společenské funkce, s níž je spojena určitá prestiž.

Téma novoluní je překonat své staré strachy, nedostatky a pochybnosti ve své schopnosti. Jsme vedeni k tomu, abychom v sobě objevili virtuosa, který svou jedinečností obohacuje druhé. Překonat tvrzení o sobě, které se člověku vtisklo do hlubokého nevědomí v souvislosti se společenským prostředím. Vnější svět nás formuje a je otázkou, jak umíme být sami sebou. Nejdříve musíme zjistit, kým nejsme, abychom mohli čelit tvrzením o nás zvenku. Až když v sobě objevíme svou skutečnou podstatu, stáváme se svobodnými vůči strachu z nepřijetí a různým názorům svého okolí na sebe. Tím inspirujeme další lidi.

Novoluní je v Blížencích, jde o počátek, aktivaci nového. Je důležité setkávání a vyměňování si svých názorů. Objeví se příliv energie, odhodlání a radosti z tvoření a plánování. Energie Blíženců zaručuje dostatečné informace, poznatky a pochopení. Snadněji dáme vše do souvislosti. Tento tok informací a pochopení je aktivován na celý cyklus Luny, tedy do dalšího novoluní, které nastává 2. 7. Tehdy nastává úplné zatmění Slunce. Luna zastíní Slunce na 4 minuty a 33 sekundy. Toto zatmění náleží Tichému oceánu a z ČR zatmění nebude viditelné, přesto bude energeticky vnímatelné.

Během června se ukazuje, co je realizovatelné z našich vizí, představ a cílů. Ukáže se, jak jsme na tom ve skutečnosti. Rozpustí se iluze a představy, které vytvořilo ego. K tomu přispívá konstelace Slunce v Blížencích v kvadratuře na Neptuna v Rybách 3. – 15. 6., která ukazuje na rozpouštění iluzí. Neptuna v Rybách můžeme obrazně přirovnat k oceánu, který spláchne, co vytvořilo Já na úrovni mysli. Ukáže se, co si o sobě myslíme a jaká je skutečnost. Zároveň se rozpustí, i co si myslím, že si o mě druzí myslí.

Tato konstelace zvyšuje vnímavost, soucit, dojetí a také přecitlivělost. Naše vědomí je rozostřené. Vše bude tak nějak neuchopitelné, nejasné a v mlze. Chvilku pocítíme ztrátu jasnosti, kým jsme, co chceme a kam směřujeme. Z rozumu vytvořené plány se v této době těžko realizují. Mohou se objevit pocity marnosti, apatie a nespokojenosti. Pozor na postavení se do pozice oběti a chudinky. Ano, tady svým způsobem jste malými pány proti prozřetelnosti a budete se „muset“ přizpůsobit plánům Božského vědomí.

Buďte vnímaví, protože jsou nám naznačovány naše cesty. Chcete něco realizovat a je vám v tom zabráněno? Respektujte to. Nebo se dostáváte k novým příležitostem a nabídkám, které jste neměli v plánu? Věnujte jim pozornost. Jsme teď vedeni vyšší moudrostí k naplnění svého určení. Čím více si trváte a prosazujete své, tím méně vnímáte jiné příležitosti, protože jestli to z vyšší moudrosti – vědomí má být, nemusíte se za to prát, aby se naplnilo. To se týká všeho, jak praktických záležitostí, tak velkých úkolů.

Vždy je potřeba na začátku být aktivní, dát impuls, mít jasný cíl a pak pustit, odevzdat s důvěrou životu. Jestliže je to v souladu s vaší cestou a plány, tak bude, tak jest! Naše životy se skládají s různých maličkostí a povinností, které mohou do sebe zapadat jak tanec v páru. V lehkosti se proplouvá prostorem a vytváří se harmonie pohybu. Stejně tak můžeme tvořit. Když umíme kroky a odevzdáme se hudbě, jsme vedeni prostorem.

Prosazováním svého často přeceňujeme své já, příliš podléháme egu. Jak poznám, že v té dané chvíli jsem v egu? Právě tím, že si chci za každou cenu prosadit své! Tak pozor. Slunce v Blížencích v opozici s Jupiterem ve Střelci 4. – 18. 6. vede právě k přehánění svého vědění a prosazování sebe sama za každou cenu. Vědomý člověk je otevřený a stále v nabídce. Má svůj úhel pohledu a nemá potřebu druhé přesvědčovat o své pravdě. A hlavně ji nevydává za dogmatickou pravdu, protože ví, že je toho ještě hodně, co neví. Tím zůstává v pokoře. Pokud má někdo prožité vědomí sebe sama pouze z hlavy a rozdává svá moudra – zanalyzované „poznání“ bez prožitku, bez zkušenosti a bez služby druhým lidem, tak to zůstává jen „mrtvou informací“, která osloví jen zase hlavu. Srdce ale zůstává nedotknuto. Proto se Stvoření ptá: „Člověče, kde jsi se vzdal sebe, abys podal pomocnou ruku druhému?“

A právě proto, že tato opozice leží na ose znamení Blíženců a Střelce, dávejme pozor na přecenění rozumu, informací bez zkušeností a prožitku. Když máme prožitek vědomí sama sebe ve své celistvosti, tím tedy i božství, ze kterého pocházíme, tak objevujeme svoji schopnost laskavosti, soucitu, pochopení, milosti a bezpodmínečnosti k celému tvoření – k životu a jejich procesů na všech rovinách. Žiji tak a konám.

Jinak se objevuje prázdnota, nespokojenost a touha něčím prázdnotu naplnit. A můžeme mít sklon ji naplnit přejídáním se, užíváním si, extrémními prožitky a stále hledající, co se mi ještě nabízí, čím „můj“ hlad by byl zahnán. Opatrně na plýtvání energie. Říká se: “S jídlem roste chuť.“

Harmonický aspekt Urana s Černou lunou 3. 6. – 24. 7. podporuje možnost nalézt své bohatství ve svém nitru, kdy procítěním vlastní hojnosti sebe sama se rozpouští nevědomé zápisy „chudoby“ a bezcennosti. Nový postoj k sobě skrze odpuštění, milost a laskavost. Nalézání nových způsobů, nových kvalit uvnitř sebe, projevení ryzích a „pravých“ hodnot.  Odkrývají se v nás tajemství, to, co bylo zapomenuto. Rozpomínáme se na to, co jsme v minulosti někde zapomněli, ztratili či na něco zanevřeli. Osvobozují se a probouzejí naše vlastnosti Božství v našem nitru. Můžeme v sobě nalézt ztotožnění se s Archetypem – spasitel, poustevník, poutník, žák, bohém, služebník, oběť, viník a podvodník.

Večer 4. 6. Merkur vstupuje do znamení Raka a vytváří do 9. 6. harmonii s Uranem a Černou lunou. Síla slova, myšlenky, která je vedena přes cit, prožívání, je živá, léčivá, magická. Uvědomování a pochopení vede přes spojení rozumu a citu, hlavy a srdce. Otevřená mysl, která je zaměřena spíše přes pocit, bezpečí a dětskou čistotu. Kreativita vychází z radosti duše do mysli, aby mohlo být tvořeno. A na počátku bylo Slovo! To, co cítíte, prožíváte, dávejte do slov a nebojte se odhalit. „Tak to prožívám já. To je mou skutečností a poznáním.“ Sundáváme naučené masky chování, které nám byly dány výchovou i vlastní potřebou být milováni.

Tak se nakonec dostaneme ke svému virtuosovi ve svém nitru. Máme na to celý cyklus Luny.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Příspěvek Horoskop na období 3. 6. – 9. 6. 2019 pochází z Astrologie Petra Nel

Vítej milá/ý hledající,
Členská sekce

 

 

 

Dárkové poukazy můžete uplatnit jak na akce (semináře, kurzy, meditace atd.), tak na individuální sezení (konzultace, regrese).
Dárkový poukaz

regrese a konzultace

pondělí - pátek
pro zarezervování termínu

Volej 725 027 956

Těším se na setkání.

Článek

Článek o rituálech v Týdeníku Květy 4/2021

Článek o rituálech v Týdeníku Květy 4/2021

Sen – zpráva naší duše

online výklad snů

ZDARMA

 

Vyložit sen

Nejbližší akce

  Chceš dostávat na mail informace o novinkách a plánovaných akcích?

  Email

  (maily chodí cca 1 × měsíčně.)

  Nemám ráda SPAM. Odběr můžeš kdykoliv zrušit.

  Přemýšlíte čím obdarovat své blízké a nebo sami sebe? Mám pro Vás 3 tipy.

  CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA)
  facebook  Sdílej s přáteli...