Smrt a zrození

seminář

– prožitkový seminář

Smrt a zrozeníNa tento seminář jsem byla postupně připravována několik let, kdy jsem si nejdříve já sama prožila své osobní „ztráty“ spojené se smrtí. Znám hluboký smutek a bolest, se kterou je spojeno nečekané úmrtí osoby blízké, v tom mi byla cennou zkušeností tragická smrt mého otce (srazilo jej auto). Znám velkou bezmoc a marnost, kterou prožíváme, když si člověk, našemu srdci drahý, bere život násilně. Těmito zkušenostmi jsem si prošla v obdobích, kdy se můj bratr i bývalý partner pokusili několikrát spáchat sebevraždu.
Další aspekt smrti jsem měla možnost prožít se svou babičkou, která odcházela ze života z důvodu nemoci a stáří a své poslední dny před smrtí jsme měly možnost strávit spolu. Prožila jsem si zkušenost, kdy ze života odcházely mé dvě přítelkyně, které umíraly mladé na nevyléčitelnou nemoc a já jim byla v tyto poslední měsíce života důvěrnicí a průvodkyní.

Všechny tyto nelehké zkušenosti pro mne měly smysl a vedly mne k otázkám vlastní smrtelnosti a k poznání skutečné podstaty smrti, která je úplně jiná, než jak se nám na první pohled jeví… a také k tomu, že smrtí život skutečně nekončí…

Součástí semináře jsou prožitkové meditace a aktivity, které vedou účastníky k hlubšímu pochopení života a smrti. Smrt je transformací, proměnou, která nás vede k tomu, abychom vše odevzdali, opustili, vzdali se všeho, a to jak uvnitř našeho nitra, tak i venku (ve svém okolí). Nechat vše zemřít, znamená také dát šanci novému, aby do našeho života mohlo vstoupit.

Prošli jsme bránou zrození a také jednoho dne projdeme bránou smrti, neboť smrt je součástí života stejně tak, jako zrození…

Zrození je nádechem Božského Vědomí a smrt je výdechem Božského Vědomí…

PODZIMNÍ SEMINÁŘ SE KONÁ V TERMÍNU DUŠIČEK, JARNÍ SEMINÁŘ PAK V TERMÍNU SMRTNÉ NEDĚLE (pátá postní neděle).

Dotkneme se následujícího:

  • zpracování strachu ze smrti
  • vyrovnání se se ztrátou osoby blízké
  • rozloučení se s osobou umírající / či s osobou již zesnulou
  • toho, jak se „připravit“ na odchod osoby blízké
  • naší vlastní smrtelnosti / smrti
  • pochopení koloběhu života
  • uvědomění si pravé podstaty našeho bytí
  • rituálů, které pomáhají v období, kdy ukončujeme určitou životní etapu, tak, abychom ukončili či dokončili bez toho, aniž bychom zůstali emočně zatížení
  • prožitku toho, že život je věčný

 


v současné době již neplánují dále tento seminář pořádat, podzimní termín je tudíž posledním

Pomohl Ti tento článek?

Naplánované:

Archiv:

obsah se připravuje...

Odnáším si hodně. Mohu jít beze strachu spát.

Zpětná vazba

Milá Marcelko, ráda bych napsala zpětnou vazbu k víkendovému prožitkovému semináři. Vím, že ač jsem chtěla nebo nechtěla, ovlivnil mě ještě dříve, než jsem jela 🙂 Obě víme jak.  A přestože jsem byla ráda, že se ho mohu účastnit, tušila jsem, že to nebude žádná procházka růžovým sadem. To se potvrdilo. Zmítaly mnou obavy i […]

Číst více

regrese a konzultace

pondělí - pátek
pro zarezervování termínu

Volejte 725 027 956

Nejbližší akce v Opavě

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA)
facebook  Sdílej s přáteli...